loader

Kā iestāties LDO?

Latvijas Darts Organizācijā var iestāties sporta klubi vai citas juridiskas personas, kuru darbība ir saistīta ar darts sporta veidu. Sīkāk par iestāšanos LDO statūtu 4. nodaļā BIEDRU IESTĀŠANĀS BIEDRĪBĀ,IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA.

Lai iestātos Latvijas Darts Organizācijā klubam vai citai juridiskai personai ir jāiesniedz iestāšanās iesniegums uz kura pamata LDO valde lems par uzņemšanu biedru kandidātos vai arī nepieciešamības gadījumā pieprasīs papildus informāciju, lai pieņemtu lēmumu par uzņemšanu vai neuzņemšanu biedru kandidātos.

Iesniedzamie dokumenti

  1. Iestāšanās iesnieguma veidlapa(DOC) 
  2. Kluba vai citas juridiskas personas reģistrācijas apliecības kopija
  3. Pilnvara, kurā ir minēts kluba pārstāvis, kurš tiek pilnvarots pārstāvēt klubu vai citu juridisku personu Latvijas Darts Organizācijā
loader

Sponsors