loader

LDO Valde

Reno Roga - valdes priekšsēdētājs ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi, pilnvaru termiņš 14.12.2022

Kristaps Mickus - valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi, pilnvaru termiņš 14.12.2022

Jurijs Botvinko - valdes locekli sar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi, pilnvaru termiņš 20.04.2020

Žanis Buklovskis - valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt biedrību atsevišķi, pilnvaru termiņš 14.12.2022

 

Valde ievēlēta biedru sapulcē 19.11.2018 (Ārkārtas biedru sapulces protokols Nr. 11/18) un ir apstiprināta ar Uzņēmumu reģistra lēmumu Nr. 6-24/180802 no 14.12.2018.

 

loader

Atbalstītāji