loader
2020-07-13
Winmau Baltijas Kauss 2020 Winmau Baltijas Kauss 2020

Winmau Baltijas Kauss 2020

LDO jaunumi, Sacensību jaunumi

No 2020.gada 11. līdz 13.septembrim viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga” (https://hotelbellevue.lv/), Rīgā, Slokas ielā 1, Latvijā, notiks šautriņu mešanas sacensības “Baltijas Kauss 2020”.

 

Baltijas Kauss sastāv no diviem atsevišķiem turnīriem – Kungu Baltijas Kauss un Dāmu Baltijas Kauss. Katrs turnīrs sastāv no četru personu komandu sacensībām, pāru sacensībām un individuālajām sacensībām.

Sacensību programma (laiki ir informatīvi un var tikt mainīti):

11.septembris
         plkst.13.40     Komandu reģistrācija – apmaksas
        plkst.14.40     Sacensību atklāšanas ceremonija
        plkst.15.00     Kungu un Dāmu individuālās sacensības
        plkst.21.00   Kungu individuālo sacensību fināls
        plkst.21.50   Dāmu individuālo sacensību fināls

12.septembris
        plkst.10.00     Kungu un Dāmu komandu sacensības
        plkst.14.00     Kungu komandu sacensību pusdienas pārtraukums
        plkst.15.00     Dāmu komandu sacensību pusdienas pārtraukums
        plkst.15.00     Kungu komandu sacensības
        plkst.16.00     Dāmu komandu sacensības
        plkst.19.45   Dāmu komandu sacensību fināls
        plkst.21.20   Kungu komandu sacensību fināls

13.septembris
        plkst.10.00     Kungu un Dāmu pāru sacensības
        plkst.13.30     Kungu pāru sacensību pusdienu pārtraukums
        plkst.14.00     Dāmu pāru sacensību pusdienu pārtraukums
        plkst.14.30   Kungu pāru sacensību fināls
        plkst.15.15   Dāmu pāru sacensību fināls
        plkst.16.20   Apbalvošanas ceremonija

Komandu pieteikumu skaits tiek ierobežots līdz maksimums 32 Kungu Baltijas Kausa komandām un maksimums 16 Dāmu Baltijas Kausa komandām. Pieteikumi jāsūta uz e-pastu valde@latviadarts.com un tie tiks pieņemti pēc to e-pastā ienākšanas datuma un laika.

Vienas komandas dalības maksa – 100 EUR (25 EUR par spēlētāju).

Komandu pieteikumi tiek pieņemti no 2020.gada 14.jūlija līdz 04.septembrim.

Vēlāki pieteikumi būs iespējami tikai tad, ja nebūs aizpildīts maksimālais komandu pieteikumu skaits. Informācija par to tiks publicēta LDO mājas lapā www.latviadarts.com pēc 2020.gada 04.septembra.

Sīkāka informācija par sacensībām atrodama pievienotajā nolikumā (zem teksta angļu valodā). Zemāk atrodama arī pieteikuma anketa.

 

Reģistrēto komandu saraksts, kurš tiek atjaunots reizi dienā.


In English:

From 11th to 13th September, 2020, hotel “Bellevue Park Hotel Riga” (https://hotelbellevue.lv/), address: Riga, Slokas street 1, Latvia, will host darts competition “Baltic Cup 2020”.

 

The Baltic Cup consists of two individual tournaments – Men Baltic Cup and Ladies Baltic Cup. Each tournaments consists of four-person team competitions, pair’s competitions and single competitions.

 

Competition events (time is for guidance and can be changed):

 

September 11

        13.40   Team’s registration - payments

        14.40   Competition’s opening ceremony

        15.00   Men & Ladies single competitions

        21.00  Men’s single competition final

        21.50  Ladies single competition final

 

September 12

        10.00  Men & Ladies team competition

        14.00  Men team competition lunch break

        15.00  Ladies team competition lunch break

        15.00  Men team competition

        16.00  Ladies team competition

        19.45  Ladies team competition final

        21.20  Men team competition final

 

September 13

        10.00  Men & Ladies pair’s competitions

        13.30  Men pair’s competition lunch break

        14.00  Ladies pair’s competition lunch break

        14.30  Men pair’s competition final

        15.15  Ladies pair’s competition final

        16.20  Award ceremony

 

The amount of team entry applications is limited to a maximum of 32 Men Baltic Cup teams and a maximum of 16 Ladies Baltic Cup teams. Team entry applications must be sent to e-mail valde@latviadarts.com and will be accepted and registered by the date and time of their receiving via e-mail.

 

Entry fee for one team – 100 EUR (25 EUR per player).

 

Team Entries will be accepted from July 14 to September 04, 2020.

 

Later entry applications will only be allowed if the maximum number of team entry applications has not been completed. Information on this will be published on the website www.latviadarts.com after 4th September, 2020.

 

Detailed information on the competition can be found in the statutes attached. The team entry application form can also be found below.

 

List of registered teams, which is renewed once a day.

 

Article archive
Nākošās sacensības
loader

Atbalstītāji