loader
2020-07-13
Winmau Baltijas Kauss 2020 Winmau Baltijas Kauss 2020

Winmau Baltijas Kauss 2020

LDO jaunumi, Sacensību jaunumi

No 2020.gada 11. līdz 13.septembrim viesnīcā “Bellevue Park Hotel Riga” (https://hotelbellevue.lv/), Rīgā, Slokas ielā 1, Latvijā, notiks šautriņu mešanas sacensības “Baltijas Kauss 2020”.

 

Baltijas Kauss sastāv no diviem atsevišķiem turnīriem – Kungu Baltijas Kauss un Dāmu Baltijas Kauss. Katrs turnīrs sastāv no četru personu komandu sacensībām, pāru sacensībām un individuālajām sacensībām.

Sacensību programma (laiki ir informatīvi un var tikt mainīti):

11.septembris
                        12.00 - 13.40   Komandu reģistrācija – apmaksas
                        plkst.14.40       Sacensību atklāšanas ceremonija
                        plkst.15.00       Kungu un Dāmu individuālās sacensības
                         plkst.21.00      Kungu individuālo sacensību fināls
                         plkst.21.50      Dāmu individuālo sacensību fināls

12.septembris
                        plkst.10.00     Kungu un Dāmu komandu sacensības
                        plkst.14.00     Kungu komandu sacensību pusdienas pārtraukums
                        plkst.15.00     Dāmu komandu sacensību pusdienas pārtraukums
                        plkst.15.00     Kungu komandu sacensības
                        plkst.16.00     Dāmu komandu sacensības
                         plkst.19.45   Dāmu komandu sacensību fināls
                         plkst.21.20   Kungu komandu sacensību fināls

13.septembris
                        plkst.10.00     Kungu un Dāmu pāru sacensības
                        plkst.13.30     Kungu pāru sacensību pusdienu pārtraukums
                        plkst.14.00     Dāmu pāru sacensību pusdienu pārtraukums
                         plkst.14.30   Kungu pāru sacensību fināls
                         plkst.15.15   Dāmu pāru sacensību fināls
                         plkst.16.20   Apbalvošanas ceremonija

Komandu pieteikumu skaits tiek ierobežots līdz maksimums 32 Kungu Baltijas Kausa komandām un maksimums 16 Dāmu Baltijas Kausa komandām. Pieteikumi jāsūta uz e-pastu valde@latviadarts.com un tie tiks pieņemti pēc to e-pastā ienākšanas datuma un laika.

Vienas komandas dalības maksa – 100 EUR (25 EUR par spēlētāju).

Komandu pieteikumi tiek pieņemti no 2020.gada 14.jūlija līdz 04.septembrim.

Vēlāki pieteikumi būs iespējami tikai tad, ja nebūs aizpildīts maksimālais komandu pieteikumu skaits. Informācija par to tiks publicēta LDO mājas lapā www.latviadarts.com pēc 2020.gada 04.septembra.

Sīkāka informācija par sacensībām atrodama pievienotajā nolikumā (zem teksta angļu valodā). Zemāk atrodama arī pieteikuma anketa.

 

Reģistrēto komandu saraksts, kurš tiek atjaunots reizi dienā.


In English:

From 11th to 13th September, 2020, hotel “Bellevue Park Hotel Riga” (https://hotelbellevue.lv/), address: Riga, Slokas street 1, Latvia, will host darts competition “Baltic Cup 2020”.

 

The Baltic Cup consists of two individual tournaments – Men Baltic Cup and Ladies Baltic Cup. Each tournaments consists of four-person team competitions, pair’s competitions and single competitions.

 

Competition events (time is for guidance and can be changed):

 

September 11

                       12.00 - 13.40   Team’s registration - payments

                       14.40   Competition’s opening ceremony

                       15.00   Men & Ladies single competitions

                        21.00   Men’s single competition final

                        21.50   Ladies single competition final

 

September 12

                        10.00  Men & Ladies team competition

                        14.00  Men team competition lunch break

                        15.00  Ladies team competition lunch break

                        15.00  Men team competition

                        16.00  Ladies team competition

                         19.45  Ladies team competition final

                         21.20  Men team competition final

 

September 13

                        10.00  Men & Ladies pair’s competitions

                        13.30  Men pair’s competition lunch break

                        14.00  Ladies pair’s competition lunch break

                         14.30  Men pair’s competition final

                         15.15  Ladies pair’s competition final

                         16.20  Award ceremony

 

The amount of team entry applications is limited to a maximum of 32 Men Baltic Cup teams and a maximum of 16 Ladies Baltic Cup teams. Team entry applications must be sent to e-mail valde@latviadarts.com and will be accepted and registered by the date and time of their receiving via e-mail.

 

Entry fee for one team – 100 EUR (25 EUR per player).

 

Team Entries will be accepted from July 14 to September 04, 2020.

 

Later entry applications will only be allowed if the maximum number of team entry applications has not been completed. Information on this will be published on the website www.latviadarts.com after 4th September, 2020.

 

Detailed information on the competition can be found in the statutes attached. The team entry application form can also be found below.

 

List of registered teams, which is renewed once a day.

 

Article archive
Nākošās sacensības
19
NOV
2021

Bellevue Park hotel, Rīga, https://hotelbellevue.lv/

loader

Atbalstītāji