Vēl ir iespējams saņemt punktus par dalību Latvijas čempionātā 2017

Ņemot vērā, ka noteikumu izmaiņas gan par licencēšanos, gan citiem jautājumiem tika nopublicētas diezgan vēlu, tad LDO vadība kopā ar klubu vadītājiem ir vienojušies, ka tiem spēlētājiem, kuri būs licencējušies līdz Vaiņodes Kausam 2017 ieskaitot, tiks piešķirti punkti Latvijas reitingā par Latvijas čempionātā ieņemtajām vietām.

Ja fiziski nevarat iesniegt licencēšanās pieteikumu līdz šim laikam, tad atsūtiet informāciju par vēlmi licencēties uz info@latviadarts.com un arī atbildīgajam par licencēšanos Reno Rogam (reno.roga[@]gmail.com) minot, kad iesniegsiet oriģinālu un veiksiet apmaksu. Arī šajā gadījumā uzskatīsim, ka esat licencējies un saņemsiet reitinga punktus par Latvijas čempionātu. Taču visām saistībām ir jābūt nokārtotām ne vēlāk kā līdz Jēkabpils Kausam 2017 pie nosacījuma, ka esat pieteicis licenci līdz 18.02. ieskaitot.

Latviajs Darts Organizācija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *