Turpmākos 4 gadus LDO vadītāja būs Sarmīte Lavrentjeva

Pagājušajā sestdienā (15.07.) notika LDO biedru sapulce kurā piedalījās septiņi no desmit klubiem, kuri ir LDO biedri.

Galvenais tikšanās mērķis bija Latvijas Darts Organizācijas valdes pārvēlēšana un jauna valdes priekšsēdētāja ievēlēšana. Valdes locekļu amatiem tika izvirzītas piecas kandidatūras – Sarmīte Lavrentjeva (BAMS), Aivis Konstantinovičs (Bauskas Darts), Jurijs Botvinko (Asās Adatas), Žanis Buklovskis(Asās Adatas) un Signe Sinkeviča(Izaicinājums).

Pēc klubu balsojuma 6 balsis tika atdotas par Aivi, 5 balsis tika Sarmītei un Jurijam, 4 balsis Žanim un tikai viena balss Signei, kura pildīja valdes locekļa pienākumus līdz šim brīdim. Tādējādi jaunais valdes sastāvs tika noteikts pirmajā balsojuma kārtā un Latvijas Darts Organizācijas valdē tika ievēlētas “jaunas sejas” – Aivis Konstantinovičs un Sarmīte Lavrentjeva, kā arī Jurijs Botvinko, kurš LDO valdē atrodas kopš LDO pirmsākumiem 2006. gadā.

Savukārt jaunā valde no sava vidus izvēlējās valdes priekšsēdētāju. Šajā balsojumā vienbalsīgi par jauno vadītāju nākamajiem četriem gadiem tika izvēlēta viena no vadošajām Latvijas šautriņu metējām Sarmīte Lavrentjeva.

Ar Juriju atsevišķi iepazīstināt nav nepieciešams. Jurijs kopš LDO pirmsākumiem nodrošina finanšu uzskaiti, kā arī ir piesaistījis vairākus federācijas atbalstītājus.

Savukārt pārējos jaunos valdes locekļus lūdzām atbildēt uz vairākiem jautājumiem, lai būtu iespējams iepazīties ar viņu skatījumu tālākai darbībai. Protams konkrētus mērķus pašlaik prasīt vēl ir pāragri. Tad nu lūk būs Sarmītes un Aivja atbildes:

Kādi ir Jūsu personiskie mērķi turpmākajiem 4 gadiem esot valdē?

Sarmīte: “Mērķis, protams, ir veiksmīgi turpināt iepriekšējo valdes locekļu uzsāktos darbus un projektus. Turpmākajos gados lielu uzsvaru likt arī uz LDO un Darts kustības attīstību Latvijā, piesaistot šim sportam vairāk jauniešus. Stiprināt jau esošo LDO biedru savstarpējo komunikāciju un veicināt to iesaisti LDO darbībā. Piesaistīt jaunus LDO finansēšanas avotus. Stiprināt sadarbību ar WDF.

Aivis: “Pilnībā apzināt LDO veicamās funkcijas, tās nepieciešamības gadījumā uzlabot, un veicināt LDO izaugsmi nākotnē.

Kādus solījumu varat dot?

Sarmīte: “Solīt varu tikai to, ka strādāšu godprātīgi un darīšu visu, kas ir manos spēkos, lai LDO attīstība neapstātos.

Aivis: “Strādāšu godprātīgi, ieklausīšos un ņemšu vērā LDO biedru un valdes viedokli.

Kas būs galvenās lietas uz kurām koncentrēsieties?

Sarmīte: “Uz augstāk minēto personisko mērķu sasniegšanu.

Aivis: “Komunikācijas un sadarbības uzlabošana starp LDO un LDO biedriem, Darts popularizēšana, jaunu biedru piesaiste.

Kas Jūs pamudināja pretendēt uz vietu LDO valdē?

Sarmīte: “Kluba biedri un vēlme dot savu pienesumu LDO attīstībai.

Aivis: “Oskars Kovaļevskis un pārliecība, ka spēju dot pienesumu LDO attīstībā.

Tad nu novēlam jaunajai valdei, lai izdodas viss iecerētais un pēc četriem gadiem varam ar lepnumu un prieku vērtēt paveikto. Taču visiem jāņem vērā, ka viens no noteicošajiem veiksmes faktoriem būs visu šautriņu metēju iesaistīšanās un atbalsts Latvijas Darts Organizācijai.

Tāpat sakām paldies par paveikto arī iepriekšējās valdes vadītājam Oskaram Kovaļevskim, kurš diemžēl bija spiests atkāpties veselības problēmu dēļ un valdes loceklei Signei Sinkevičai. Savukārt Jurijs Botvinko atkārtoti ievēlēts LDO valdē.

Sākam jaunu spēli “Game on

Jūsu Latvijas Darts Organizācija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *