Sākta pieteikšanās uz 2017. gada izlases menedžera vietu

Latvijas Darts Organizācija izsludina pieteikšanos uz Latvijas izlases menedžera vietu. Interesentu pieteikumus gaidīsim līdz 2017. gada 9. aprīlim. Tad visi pieteikumi tiks apkopoti un LDO valde līdz 16. aprīlim izvēlēsies šī gada Latvijas izlases menedžeri.

Latvijas izlases menedžeru kandidātu pieteikšanās

 • Interesenti, kuri vēlas pretendēt uz Latvijas šautriņu mešanas izlases menedžera vietu var pieteikties individuāli iesniedzot Latvijas Darts Organizācijas valdei rakstisku pieteikumu brīvā formā.
 • Pieteikumā jābūt informācijai par interesentu, profesionālā nodarbošanās, kontaktinformācija, pieredze šautriņu mešanā, motivācija kādēļ vēlas uzņemties menedžera pienākumus. Ar savu parakstu jāapliecina piekrišana godprātīgi pildīt menedžera funkcijas un ievērot uzticētās atbildības.
 • Latvijas izlases menedžeru kandidātiem ir obligātas latviešu un angļu valodas zināšanas gan rakstos, gan sarunvalodā.
 • Katrs klubs var ieteikt vienu vai vairākus kandidātus uz Latvijas izlases menedžera vietu.
 • Latvijas Darts Organizācijas valde var uzaicināt kandidātu uz Latvijas izlases menedžera vietu.

Latvijas izlases menedžeru atbildības un pienākumi

 • Latvijas Darts Organizācija kopā ar izlasi uz Eiropas vai Pasaules kausa sacensībām nosūta ne mazāk par vienu izlases menedžeri. Izvērtējot attiecīgā gada budžeta iespējas, organizācija ir tiesīga deleģēt divus izlašu menedžerus – atsevišķi kungu un dāmu komandām.
 • Latvijas Darts Organizācija 100% apmērā sedz menedžera izmaksas, kas saistītas ar došanos uz Eiropas vai Pasaules kausu. Menedžera darbs ir pilnībā brīvprātīgs.
 • Latvijas Darts Organizācija katru gadu apstiprina Latvijas izlases menedžeri, kura uzdevumi ir:
 • Sagatavošanās procesa komunikācija un loģistika.
 • Izlases sagatavošanās posmu un treniņspēļu organizēšana (sarunāt ar klubiem treniņspēļu vietu un treniņu partnerus).
 • Izlases nokļūšana uz un no sacensībām (ceļš, dzīvošana, u.c. jautājumi) organizēšana.
 • Izlases kandidātu sezonas rezultātu apkopošana.
 • Izlases kandidātu rezultātu apkopojuma iesniegšana Latvijas Darts Organizācijas valdei.
 • Izlases formu un suvenīru izstrādes organizēšana.
 • Efektīva un laicīga informācijas komunikācija starp spēlētājiem un Latvijas Darts Organizāciju.
 • Izlases kandidātu un izlases gaitu atspoguļošana Latvijas Darts Organizācijas mājas lapā un Facebook profilā.
 • Lai nodrošinātu izlases kandidātu nepārtrauktu gatavošanos, menedžera darbs ar izlasei rit visu gadu, arī pēc sacensībām.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *