LDO valde

Latvijas Darts Organizācijas valde

Oskars Kovaļevskis - valdes priekšsēdētājs
Signe Sinkeviča - valdes locekle
Jurijs Botvinko - valdes loceklis

Valde ievēlēta biedru sapulcē 31.03.2016 (biedru sapulces protokols Nr. 02/16) un ir apstiprināta ar Uzņēmuma reģistra lēmumu Nr. 6-24/63643 no 20.04.2016 ar termiņu uz 4 gadiem (līdz 20.04.2020)

Citas sadaļas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>