LDO valde

Latvijas Darts Organizācijas valde

Sarmīte Lavrentjeva – valdes priekšsēdētāja
Aivis Konstantinovičs – valdes loceklis
Jurijs Botvinko – valdes loceklis

Valde ievēlēta biedru sapulcē 15.07.2017 (biedru sapulces protokols Nr. 05/17) un ir apstiprināta ar Uzņēmuma reģistra lēmumu Nr. 6-24/108897 no 08.08.2017 ar termiņu uz 4 gadiem (līdz 08.08.2021)

Citas sadaļas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *