LDO valde

Latvijas Darts Organizācijas valde

Sarmīte Lavrentjeva - valdes priekšsēdētāja
Aivis Konstantinovičs - valdes loceklis
Jurijs Botvinko - valdes loceklis

Valde ievēlēta biedru sapulcē 15.07.2017 (biedru sapulces protokols Nr. 05/17) un ir apstiprināta ar Uzņēmuma reģistra lēmumu Nr. 6-24/108897 no 08.08.2017 ar termiņu uz 4 gadiem (līdz 08.08.2021)

Citas sadaļas

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>