LDO biedru sapulces protokols (10.12.2016)

Publicējam LDO biedru pārstāvju (klubu vadītāju) sapulces protokolu. Ikvienam ir iespējas iepazīties ar sapulcē pieņemtajiem lēmumiem. Kā pirms 2017. gada Latvijas čempionāta jau minēja iepriekšējais LDO vadītājs Žanis Buklovskis, tad lūgums visiem izturēties ar sapratni un iesaistīties mūsu pašu saimniecības sakārtošanā.

Lai sakārtotu visus jautājumus prasīs zināmu laiku un tikai no kopējās aktivitātes būs atkarīgs cik ātri un kvalitatīvi tas būs.

Tāpat aicinām visus sūtīt ieteikumus un ierosinājumus par jau pieņemtajiem lēmumiem, kā arī par vēl neizskatītiem.

Dalieties ar saviem komentāriem, kritiku un ieteikumiem, lai saprotam, kas vēl ir sakārtojams. Lūgums visu sūtīt rakstiski uz e-pastu: info@latviadarts.com

Šis attiecas ne tikai uz klubiem un to spēlētājiem, bet arī uz individuālajiem spēlētājiem, kuri nevēlas vai nav iestājušies klubos.

LDO biedru sapulces protokols (10.12.2016)

Arī turpmāk visus biedru un valdes sapulču protokolus publicēsim LDO mājas lapā.

Tāpat jau ir saņemti daži komentāri no kuriem izriet, ka nepieciešams neliels skaidrojums. Un gaidīsim vēl jautājumus uz kuriem atbildes publicēsim mājas lapā, lai visi var iepazīties ar skaidrojumiem. Tādējādi arī centīsimies uzlabot mūsu savstarpējo komunikāciju.

Skaidrojumi

1. Klubu un spēlētāju licencēšanās

Tāpat, kā iepriekšējos gados licencēties, kā klubu spēlētāji var arī to klubu jeb interešu grupu spēlētāji, kuri nav LDO biedri vai nav oficiāli reģistrēti, kā organizācijas. Tas nozīmē, ka ir nepieciešams saņemt no kluba vai interešu grupas iesniegumu adresētu LDO valdei ar lūgumu licencēt attiecīgā kluba vai interešu grupas spēlētājus. Interešu grupai vai klubam jāsastāv vismaz no 3 spēlētājiem. Līdzīgi, kā LDO biedriem un biedru kandidātiem veicot licencēšanos būs jāveic kluba sezonas biedra naudas iemaksa 20 EUR apmērā, kā LDO biedriem un biedru kandidātiem. Tādējādi ievērojot vienlīdzības principu. Tai pat laikā interešu grupām un biedru kandidātiem nav lemšanas tiesības LDO, bet tie var aktīvi iesaistīties šautriņu mešanas saimniecības sakārtošanā un uzturēšanā.

Šādi klubi un interešu grupas varēs piedalīties arī Latvijas klubu komandu kausā ar savām komandām, bet jāņem vērā, ka komandu sastāvos drīkstēs iekļaut tikai licencētus spēlētājus. Latvijas Klubu komandu kausa nolikums tiks publicēts tuvākajā laikā.

2. LDO Balvu fondu un dalības maksu noteikumi

Skaidrojums par 70% sacensību apmeklējumu, lai pretendētu uz sezonas kopvērtējuma balvu. Paredzēts, ka dalībniekam ir jāpiedalās 70% no patstāvīgajām Latvijas reitinga sacensībām, kuras notiek Latvijas teritorijā. 2017. gadā tiek ņemtas vērā sekojošas sacensības:

 1. Latvijas Čempionāts 2017
 2. Vaiņodes Kauss 2017
 3. Jēkabpils Kauss 2017
 4. Bauskas Kauss 2017
 5. Saulkrastu Kauss 2017
 6. Gulbenes Kauss 2017
 7. Latvia Open 2017
 8. LDO Latvijas Kauss 2017

Baltijas Kauss netiek ieskaitīts, jo šīs sacensības Latvijā tiek rīkotas reizi trijos gados. Tādējādi 70% no 8 sacensībām ir 5.6, kuras šogad tiks noapaļotas uz 5 sacensībām, taču no nākamā gada no 0.5 tiks apaļots uz augšu, bet līdz 0.4 uz leju.

Tāpat Latvijas reitingā ir iekļautas sekojošas BDO reitinga sacensības:

 1. Lietuvas Open 2017
 2. Igaunijas Open 2017
 3. Dānijas Open 2017
 4. Somijas Open 2017
 5. Zviedrijas Open 2017
 6. Baltijas Kauss 2017 – vēl ir zem jautājuma vai notiks kā BDO reitinga sacensības un tiks paziņots atsevišķi.

Tieši šīs sacensības ir izvēlētas, jo tās iet arī BDO Baltijas un Skandināvijas reitingā no kura ir iespējams kvalificēties uz BDO Pasaules čempionātu Leiksaidā.

Izmaiņas tika veiktas arī ar nodomu, lai nerastos situācija, ka spēlētājs ir piedalījies tikai pāris vietējās sacensībās un tai pat laikā var saņemt sezonas Latvijas labākā spēlētāja balvu.

3. Latvijas izlases nolikuma izveide

Ideja par izlases izveidi vairāku gadu perspektīvā nenozīmē, ka tagad izvēlēsies 4 kungus un 4 dāmas un līdz 2020. gadam neviens vairs nevarēs pretendēt. Katru gadu izlases sastāvs tiks noteikts noteiktu laiku pirms galvenajām sacensībām tai pat laikā būs paplašināts kandidātu loks, kuri tad arī cīnīsies par vietu izlasē. Ar cīnīsies ir domāta trenēšanās un gatavošanās. Bet šis viss ir tikai ideju līmenī un skaidrs modelis un noteikumi nedz tikai atlasei bet arī sagatavošanās posmiem būs zināmi pēc tam, kad darba grupa būs apkopojusi visus ieteikumus.

Jebkurā gadījumā par visām aktivitātēm informēsim LDO mājas lapā.

4. Baltijas kausa nolikums

Visi ir laipni aicināti dalīties ar saviem ieteikumiem, ko pamainīt nolikumā, lai ietu laikam līdzi un pieskaņotos Pasaules un Eiropas kausa formātiem. jau ir saņemti komentāri saistībā ar to, ka mums ir maz spēlējošu dāmu un pilnu komandu 4+4 praktiski nav iespējams izveidot. Taču jāsaka, ka neviens jau nav teicis, ka formātam jābūt šādam – nolikums vēl nav izstrādāts. Kā viena no idejām ir ka dāmu un kungu Baltijas Kausi tiks sadalīti (netiks veidots kopvērtējums dāmas + kungi), lai nodrošinātu pilnvērtīgas sacensības gan kungiem gan dāmām un tai pat laikā būtu iespējams iespēlēt izlases gatavojoties Pasaules un Eiropas Kausiem. Gaidām Jūsu ieteikumus un komentārus.

5. Latvijas Klubu komandu Kauss

pašlaik tiek strādāts pie nolikuma par pamatu ņemot jau iepriekš izstrādāto, kur komandu sastāvu veidoja 3 kungi + 1 dāma. Arī šajā sakarā gaidām komentārus un ieteikumus. Par šo nolikumu arī atsevišķi publicēsim nolikuma sagatavi apspriešanai un tad to izskatīs LDO vadība.

6. LDO un iesaistīto atbildības

Lai būtu nedaudz skaidrāk ar kādiem jautājumiem pie kā vērsties, tad nedaudz izskaidrosim iesaistīto personu atbildības:

 1. Jurijs Botvinko turpmāk nodarbojas tikai ar finansēm jeb organizācijas grāmatvedību. Tātad viss kas ir saistīts ar norēķiniem ar federāciju ir risināms ar Juriju. Iespējams kādos jautājumos būs jāiesaistās arī citiem LDO atbildīgajiem
 2. Reno Roga uzņēmies visus ar licencēšanos saistītos jautājumus, kā arī apkopos Latvijas reitingu
 3. Žanis Buklovskis uzņēmies darbu pie LDO mājas lapas jaunās versijas izstrādes, Latvijas izlases nolikuma izstrādes grupas vadību, kā arī iespēju robežās ievietos jaunumus mājas lapā un uzturēs LDO facebook profilu, koordinē visus jautājumus, kuri ir saistīti ar LDO rīkotajām sacensībām. Taču laika gaitā būs nepieciešams dažus pienākumus nodalīt.
 4. Areta Kovaļevska uzņēmusies LDO dokumentu bāzes uzturēšanu, kā arī biedru un valdes sapulču protokolēšanu
 5. Oskars Kovaļevskis un Signe Sinkeviča noteikti kā atbildīgie sadarbībai ar valsts institūcijām. Tāpat arī visu saistīto pienākumu koordinēšanu

Un vēlreiz aicinām visus uz sadarbību un ceram ka drīzumā mums pievienosies vēl aktīvi cilvēki, kuri būtu gatavi iesaistīties.

Jūsu Latvijas Darts Organizācija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *