Latvijas Darts Organizācijas ārkārtas biedru sapulce

Šī gada 28. maijā Saulkrastos tiks organizēta Latvijas Darts Organizācijas biedru sapulce, kurā ir aicināti piedalīties arī biedru kandidātu pārstāvji. Visu klubu pārstāvjiem ir nosūtīti uzaicinājumi uz šo sapulci.

Galvenais šīs sapulces mērķis būs pārvēlēt Latvijas Darts Organizacijas valdi un tās vadītāju, jo šī gada 28. aprīlī LDO valdes priekšsēdētājs Oskars Kovaļevskis valdei iesniedza iesniegumu par atkāpšanos no valdes priekšsēdētāja amata veselības apstākļu dēļ.

Tāpat šajā sapulcē tiks izskatīti arī citi aktuālie jautājumi saistīti ar federācijas operatīvo darbību.

Ikviens var iesniegt izskatīšanai arī citus sev interesējošus jautājumus līdz šī gada 21. maijam. Visi jautājumi tiks izskatīti sapulces laikā un uz tiem tiks sniegtas atbildes vai pieņemti atbilstoši lēmumi, ja tādi bus nepieciešami.

Izrunājamos jautājumus varat iesniegt dažādos veidos:

  • iesniedzot tos sevis pārstāvētā šautriņu mešanas kluba vadītājam (pirms tam noskaidrojiet vai Jūsu klubs tiks pārstāvēts šajā sanāksmē)
  • nosūtot uz e-pastu info@latviadarts.com
  • nosūtot pa tiešo LDO valdei uz e-pastu valde@latviadarts.com un to saņems tikai valdes pārstāvji – Oskars Kovaļevskis, Jurijs Botvinko, Signe Sinkeviča

Tāpat visi sapulcē pieņemtie lēmumi tiks fiksēti sapulces protokolā un pēc sapulces tos publicēsim mājas lapā.

Ar cieņu,

Latvijas Darts Organizācija

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *