Klubu reģistrācija

Kā piereģistrēt klubu

Ja rodas kādi jautājumi vai neskaidrības sazinieties ar mums pa e-pastu:info@latviadarts.com un mēs Jums palīdzēsim.

1. Statūtos norādiet kluba nosaukumu un biedrības mērķus, kā arī cik liela būs valde un uz cik ilgu laiku tā tiek ievēlēta. Statūtus ir jāparaksta visiem dibinātājiem. Nomaināmās vietas ir iezīmētas ar dzeltenu. Statūtu paraugs (MS Word formātā).

2. Dibināšanas lēmumā ir jāmin kluba nosaukums, kādu vēlaties dibināt, dibināšanas datums, visi dibinātāji ar personas kodiem un dzīvesvietām, kā arī jāievēl valde. Dibināšanas lēmumu ir jāparaksta visiem dibinātājiem. Nomaināmās vietas ir iezīmētas ar dzeltenu. Dibināšanas lēmuma paraugs (MS Word formātā).

3. Valdes sarakstā ir jāieraksta visi valdes locekļi un valdes priekšsēdētājs. Valdes sarakstu paraksta valdes priekšsēdētājs. Nomaināmās vietas ir iezīmētas ar dzeltenu. Valdes saraksta paraugs (MS Word formātā).

4. Valdes piekrišana ir jāaizpilda valdes priekšsēdētājam un katram valdes loceklim, ka piekrīt veikt valdes locekļu funkcijas. Nomaināmās vietas ir iezīmētas ar dzeltenu. Valdes piekrišanas paraugs (MS Word formātā).

5. Lai iesniegtu Uzņēmumu reģistrā dokumentus ir jāaizpilda arī Nodibinājumu pieteikuma B2 veidlapa. Nomaināmās vietas ir iezīmētas ar dzeltenu.Nodibinājuma pieteikuma paraugs (MS Excel formātā).

Latvijas Darts Organizācija arī var sniegt atbalstu un konsultācijas saistībā ar kluba grāmatvedības vešanu. Ja Jums rodas kādi jautājumi droši sazinieties ar mums pa e-pastu: info@latviadarts.com un mēs Jums palīdzēsim.

Vienkāršotas grāmatvedības uzskaitei iesakām lietot Bezmaksas grāmatvedības programmu internetā ALAMORA. Tas atvieglos arī konsultācijas klubiem, jo būs iespējams piekļūt grāmatvedības datiem no jebkuras vietas, kur ir internets.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *