Ierosinājumi Latvijas izlases atlases un sagatavošanās nolikumam

Diemžēl spēlētāju (īpaši pieredzējušo) atsaucība bija diezgan vāja, bet prieks, ka vismaz tāda bija un nu varam sākt darbu pie modeļa uzmetuma izveides. Darba grupā pieteicās Kristīne Zaķīte un Kristīne Kuzmane. Tie, kas iesūtīja savus ierosinājumus, lūdzu pārbaudiet vai tie šeit ir minēti un dodiet ziņu, ja tomēr kaut kas ir pazudis, lai varam izlabot.

Nākamās aktivitātes ir sekojošas:

 • Darba grupa līdz 05.03.2017 izveidos izlases nolikuma uzmetumu (2 modeļus, ja būs nepieciešams pamatojoties uz ierosinājumiem)
   – Nolikuma uzmetums tiks nodots atkārtotai publiskai izskatīšanai un ierosinājumu iesūtīšanai.
   – Nolikums tiks nodots klubu vadītājiem, lai izrunātu ar klubu spēlētājiem un apkopotu papildus komentārus
 • Atkārtotu komentāru iesūtīšana – līdz 19.03.2017 ieskaitot
 • Darba grupa līdz 26.03.2017 sagatavos gala versiju Latvijas izlases atlases un sagatavošanās nolikumam, ko tālāk nodod LDO biedriem un valdei uz izskatīšanu

Iesūtītie ierosinājumi:

Pirmo ierosinājumu jau pirms kāda laika klubiem nodeva 2016. gada Latvijas izlases menedžeris Žanis Buklovskis.

Savukārt pārējo ieteikumu autori pašlaik paliek anonīmi un netiks atklāti bez autoru piekrišanas.

Pirmais ieteikums

Izlases modelis ar atlases un sagatavošanās procesiem līdz 2020. gadam ieskaitot pēc kura tad var vērtēt attiecīgā modeļa efektivitāti.

 • 2017 Baltijas Kauss (Rīga), Pasaules Kauss (Japāna – LDO nesūta izlasi, bet jau gatavojas 2018. gadam)
 • 2018 Baltijas Kauss (Igaunija), Eiropas Kauss (Ungārija)
 • 2019 Baltijas Kauss (Lietuva), Pasaules Kauss (Rumānija)
 • 2020 Baltijas Kauss (Rīga), Eiropas Kauss (Vieta vēl nav zināma, bet tas notiks Eiropā un izlase tur būs sūtāma)

1. Izlases finansēšana:

 • LDO sedz visus izdevumus
   – Šāds modelis ir iespējams tikai tad ja LDO gada budžets ir vismaz 15 tūkstoši (nereāli uz doto momentu)
 • Izdevumi tiek dalīti starp LDO un dalībniekiem
   – Dalībnieku finansējumam jāsastāda no 25-50% no kopējās tāmes
   – Sadalāmajos izdevumos ietilpst ceļa izdevumi, dzīvošana, formas un suvenīri pārējām dalībvalstīm
 • Visus izdevumus sedz dalībnieki
   – Šāds modelis tiek piekopts, ja LDO neplāno sūtīt izlasi ar federācijas līdzfinansējumu. Piemēram Pasaules Kauss 2017 Japānā, kur orientējošais budžets uz vienu spēlētāju ir ~2000EUR
   – Šādas sacensības ir zināmas laicīgi un tiek paziņotas iepriekš
   – Šādos gados var būt divas izlases – viena, kura pārstāv valsti Eiropas vai Pasaules Kausā un otra, kura startē Baltijas Kausā un citās līdzvērtīgās sacensībās gatavojoties jau nākamajam Eiropas vai Pasaules Kausam.
   – Taču ja nokomplektējas komanda no spēlētājiem, kuri ir gatavi segt visus saistītos, tad federācijai ir jānodrošina viens federācijas pārstāvis (menedžeris), kurš dodas līdzi.
   – LDO var papildus lemt par izlases formas tērpu izstrādes daļēju vai pilnīgu apmaksu, kā arī iespējamu papildus finansējumu.

2. Izlases veidošanas un sagatavošanas galvenie nosacījumi

 • LDO ir jāieceļ izlases menedžeris/trenneris uz laika posmu līdz 2020. gadam, kam tiek uzticēts veidot un gatavot izlasi – protams katru gadu pārskatot rezultātus
 • Menedžeris/trenneris ir tas kurš iesaka izlases kandidātu un izlases sastāvu pamatojoties uz atlases kritērijiem un pamato savu izvēli LDO vadībai, kura tad lemj par sastāva apstiprināšanu vai noraidīšanu
 • Menedžeris/treneris seko izlases kandidātu rezultātiem sacensībās, apkopo, izvērtē un atskaitās LDO valdei.
 • Menedžeris/treneris var papildināt sagatavošanās procesu ar savu metodoloģiju, ja to apstiprina LDO valde.
 • Visiem, kas ir izlases kandidāti – ikdienā visa gada garumā jāpierāda, ka ir pelnījuši vietu izlasē. Nevienam nepienākas vieta izlasē par vēsturiskiem panākumiem.
 • Jārada apstākļi, lai jauni talanti var jebkurā laikā iesaistīties cīņā par vietu izlasē
 • Izlasē jāpiedalās tikai tādiem spēlētājiem, kuri ir gatavi un vēlas cīnīties tikai par augstākajiem rezultātiem starptautiskā līmenī.
 • Izlases kandidātu lokā var tikt uzaicināti arī perspektīvi spēlētāji ar domu, ka šie spēlētāji varētu iekļauties izlases sastāvā tuvākajos 2-3 gados

3. Izlase un kandidāti

 • Izlases sastāvs 4 kungi un 4 dāmas (potenciāli var būt tā, ka ir tikai kungu vai tikai dāmu izlase, bet obligāti jābūt 4 dalībniekiem.)
 • Izlases kandidātu sarakstam ir jābūt aptuveni 6-10 spēlētāji gan kungu gan dāmu konkurencē. Max pieļaujamais skaits ir 12. Izlases kandidātu vietas nav mākslīgi jāaizpilda, ja nav atbilstošu kandidātu.
 • Izlases kandidātiem gatavošanās gala atlasei uz vietu izlasē ilgst visu gadu.
 • Attiecīgā gada izlases sastāvs tiek noteikts ne vēlāk, kā 2-3 mēnešus pirms Eiropas vai Pasaules kausa taču gala pieteikums tiek nosūtīts īsi pirms katra turnīra pieteikuma beigu datuma

4. Nosacījumi izlases kandidātiem

 • Izlases kandidāti tiek noteikti katra gada janvāra biegās (pēc Latvijas čempionāta)
 • Uz izlases kandidāta vietu pretendē iepriekšējā sagatavošanās cikla izlases dalībnieki un kandidāti
 • Attiecīgās sezonas Latvijas čempioni kungiem un dāmām
 • Ne zemāk, kā Latvijas reitinga TOP 20 spēlētāji – iepriekšējā un attiecīgajā sezonā
 • Izlases menedžera/trenera uzaicinātie spēlētāji 1-2 spēlētāji gada griezumā
 • Obligāti jāpiedalās LDO organizētajās sacensībās attiecīgajā sezonā
   – Latvia Open
   – Latvijas Čempionāts
   – Latvijas Kauss
 • Obligāti jāpiedalās sekojošās sacensībās Baltijas mērogā attiecīgajā sezonā
   – Baltijas Kauss (Kā Latvijas izlase)
   – Igaunijas Open
   – Lietuvas Open
 • Ieteicams piedalīties
   – BDO un Pasaules reitinga sacensībās
   – Pasaules čempionāta kvalifikācija
   – Winmau World Masters kvalifikācija
 • Jāpiedalās pasaules reitinga sacensībās ārpus Baltijas valstīm (starptautisko sacensību pieredze) attiecīgajā sezonā. Šis ir jāliek, kā priekšrocības punkts.
 • Visiem kandidātiem obligāti ir jāievēro un jāpiedalās izlases kandidātu sagatavošanās procesā – bez izņēmumiem. Sagatavošanās process ir sabraukumi uz savstarpējiem sparingiem un komandu sacensību sparingi ar citiem Latvijas klubiem.
 • Galveno treniņa procesu izlases kandidāti un dalībnieki veic mājās.
 • Nedrīkst būt disciplināri pārkāpumi attiecīgajā un iepriekšējā sezonā, kā arī ar savu piemēru ir jārada pozitīvs piemērs
 • Izlases kandidāti garantē daļēju izdevumu segšanu tādā apmērā, kā LDO noteiks attiecīgajā gadā (25-50%)
 • Visiem kandidātiem ir jāaizpilda izlases kandidāta pieteikuma anketa un ar parakstu jāapstiprina, ka piekrīt visiem noteikumiem un atlases kritērijiem un apņemas tos ievērot
 • Izlases menedžera/trenera iesniegto kandidātu sarakstu apstiprina federācijas vadība
 • Tikai Latvijas republikas pilsoņi ar Latvijas pasi

5. Ikgadējais cikls

 • Tiek noteikts un apstiprināts izlases kandidātu saraksts attiecīgajam gadam/sezonai – janvāra beigas pēc Latvijas čempionāta
 • Izlase brauc uz savstarpējiem sparingu sabraukumiem, lai novērtētu izaugsmi un rezultātus. Katru reizi var notikt citā vietā par ko savstarpēji vienojas.
 • Izlasei vienas dienas komandu turnīrs ar citu klubu komandu līdzdalību. (no izlases puses ir 1-2 komandas, lai ir iespējams pārbaudīt spēlētājus un to savstarpējo mijiedarbību)
 • Baltijas Kauss – septembris
 • Treniņu procesa sabraukums/-i pirms Eiropas vai Pasaules kausa (1-2 nedēļas nogales pilnas)
 • Eiropas vai Pasaules kauss – oktobris
 • Pasaules čempionāta kvalifikācija – novembris/decembris (izlases dalībniekiem un kandidātiem ir priekšroka uz pieteikumu uz Pasaules čempionāta un Winmau World Masters kvalifikācijas turnīriem)

Otrais ierosinājums

 • Izlases sastāvs tiek veidots no 3 atsevišķu izlases turnīru rezultātiem. Pieteikties uz šo turnīru var tikai licencēts dārtu spēlētājs, kurš ir apmeklējis 70% no Latvijas teritorijā noritējušiem LDO reitinga turnīriem.
 • Otrs variants uz šo turnīru tiek atlasīts konkrēts skaits spēlētāju no TOP spēlētājiem pēc Latvijas reitinga, bet tad var ņemt vērā iegūtos punktus tikai Latvijas teritorijā notiekošajos turnīros. Lai neveidotos situācija, kad labs spēlētājs nevar kandidēt uz izlasi tikai tāpēc, ka viņam nav iespējas aizbraukt uz turnīriem ārpus LV.
 • Latvijas izlases atlases turnīri savā veidā imitētu čempionāta spēles apstākļus, kad spēlētājam ir jāvar sevi pierādīt dažu setu ietvaros. Savukārt sezonā savāktie reitinga punkti neatspoguļo spēlētāja prasmi mobilizēties un rādīt maksimāli labāko sniegumu spriedzes apstākļos. Līdzīga prakse ir novērojuma citu sporta veidu atlasē, kad sporta federācijas redzes lokā ir sezonas labākie spēlētāji, kuri tiek iekļauti izlases kandidātu sastāvā, bet izlase tiek nokomplektēta tikai ar tiem, kas spēj sevi parādīt pārbaudes spēļu turnīros.
 • Latvijas izlases administratīvo sastāvu ievēl LDO biedru balsojumā. Katram LDO biedram ir tiesības izvirzīt kandidātus uz konkrētiem amatiem.

Trešais ierosinājums

 • Latvijas izlasē iekļaut Latvijas čempionus (viens kungs, viena dāma);
 • Valsts pārstāvjus, kas atrodas visaugstāk WDF vai BDO reitingā (viens kungs, viena dāma, var būt arī divi kungi vai divas dāmas, ja rezultāti ir neapšaubāmi labi, teiksim, kungi labāko 50niekā, bet dāmas 30niekā) ->šie ir cilvēki, kas netiek uz Latvijas reitinga turnīriem tik bieži, lai reitingā atrastos pietiekoši augstu, bet, acīmredzami, lielos turnīros pārstāv valsti godam;
 • Atlikušās dāmas un kungus nosaka pēc Latvijas reitinga 12 mēnešu griezumā (šo vēl varētu precizēt, cik mēnešos), sekojoši, ja kungs ir Latvijas reitinga līderis un nav ne čempions, nedz augstu WDF/BDO reitingā, tad automātiski tiek izlasē, ja viņš jau ir, tad jāņem 2.vietas ieguvējs utt., ar dāmām tas pats princips.
 • Latvijas izlasē aizliegt iekļaut personas, kas turnīros ir parādījuši nepiedienīgu/nesavaldīgu uzvedību, kas var nest neslavu valstij.
 • Kad izlase nokomplektēta, uzklausīt klubu pārstāvju viedokļus par izlasi. Ja lielākā daļa >50% protestē par kāda spēlētāja kandidatūru izlasei, veikt papildu izskatīšanu spēlētāja kandidatūrai un apskatīt visus + un -, kāpēc spēlētājam vajadzētu/nevajadzētu startēt izlasē.
 • Plus pie šī paša vajadzētu veikt sava veida kandidatūru izskatīšanu izlases menedžera un trenera noteikšanai.

Ceturtais ierosinājums

 • Viennozīmīgi ieteiktu, ka uz Latvijas izlasi var kandidēt tikai tie spēlētāji, kas ir LV rezidenti, kuri ir licencēti spēlētāji.
 • Sākotnēji būtu jārunā par izlases kandidātu atlasi, kas balstītos uz LV reitingu, ieteiktu, ka kandidātos automātiski ir iekļaujami visi LDO reitinga sacensību uzvarētāji + atlikušie vadoties no reitinga. Vīriešu konkurencē kandidātu skaitu ieteiktu 12, sievietēm 8 (skaits protams ir diskutējams). Pirms izlases sacensībām tiktu noteikts kandidātu sastāvs un tiktu pēc tam izspēlēts ,piemēram, apļa turnīrs (ieteiktu 2 dienas un 2 turnīri, kas noteiktu konkrētajā brīdī objektīvi labāko iespējamo sastāvu).

Piektais ierosinājums

 • Nebūtu slikti, ja izlases komplektēšanas nolikumā arī būtu kaut kādi datumi, līdz kuram LDO paziņo un apstiprina līdzfinansēšanas apjomu. Varbūt kāds jau laicīgi pasaka, ka nespēs to pavilkt un tas jau var daudz ko mainīt.
 • Latvijas izlasi vēlētos redzēt pēc rezultātiem (reitinga) Latvijas un starptautiskajos turnīros (vienalga vai Baltija&Skandināvija vai Čehija, Malta vai Ēģipte, jo starptautiski turnīri visur dos labu pieredzi svarīgiem turnīriem). Un ierosinājums ir skatīties pēc pēdējā gada laikā parādītajiem rezultātiem, respektīvi, ja izlases sastāvs jāpaziņo 1.jūnijā, tad no iepriekšējā gada 1.jūnija līdz tekošā gada 31.maijam nevis no tiem dažiem turnīriem tekošajā gadā.
 • Ir jāveido izlase Baltijas Kausiem, kur, gadījumā, ja izlases izdevumus sedz Latvijas Darts Organizācija, jebkura izlasē nopelnījušā dalībnieka pienākums tur būtu startēt, nevis piedalīties citas komandas sastāvā (izņēmums varētu būt, ja vienlaicīgi ir citas sacensības ārzemēs).
 • Vajadzētu uz izlasi raudzīties tādā kā perspektīvā ar skatu nākotnē, bet nu.. no otras puses – to darīt nepārspīlējot.. Kādam vēlāk var rasties problēmas, piemēram, ar finansēm, kas var liegt apmeklēt mačus Latvijā. Protams, var gadīties arī pretstats – kādam no potenciālajiem līderiem ir daudz jāstrādā.
 • Menedžeru skaits izlasei. Ja ir iespēja nodrošināt divus, tad lai brauc divi, jo, manuprāt, viens tomēr ir par maz.. Bet nu ņemt ņemšanas pēc arī nav vajadzība, ja tas bojā gaisotni komandā.
 • Izlasē tiešām jābūt tiem, kuri grib vinnēt

Sestais ierosinājums

 • Attiecībā uz izlasi ierosinām, ka vajadzīgs ir tikai viens menedžeris.

Pateicamies visiem, kas veltīja laiku ierosinājumu apkopošanai un iesūtīšanai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *