Baltijas Kausa 2017 izloze veikta atkārtoti

Baltijas Kausa 2017 izloze kungiem un damām individuāli un pāros ir veikta atkārtoti, jo pateicoties acīgiem spēlētājiem tika konstatētas nepilnības/kļūdas iepriekš veiktajās izlozēs.

Kungiem gan pāros gan individuāli nenostrādāja komandu secības izloze pēc nejaušības principa – komandas tika sarindotas pēc alfabēta abos gadījumos un pirmo pāru un spēlētāju pozīcijas sakrita abos gadījumos.

Savukārt dāmām arī nenostrādāja komandu izkārtošana pēc nejaušības principa un kļūdaini tika iekļautas divas komandas pie izsētajiem spēlētājiem.

Augstāk minēto iemeslu dēļ LDO vadība pieņēma lēmumu atkārtoti veikt izlozi kungu un dāmu individuālajām un pāru sacensībām.

Komandu grupu izlozē nepilnības netika konstatētas tamdēl atkārota izloze nebija nepieciešama.

Kungu sacensību izlozes:

Dāmu sacensību izlozes:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>